Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q1 2014

Bruttoinvesteringar

Bruttoinvesteringarna under rapportperioden uppgick till 22 miljoner euro (25). Dessa bestod av investeringar i företagsförvärv och värdepapper till ett belopp av 1 miljoner euro (4) och 21 miljoner euro (20) i immateriella och materiella tillgångar. Avskrivningarna och nedskrivningarna under rapportperioden uppgick till 29 miljoner euro (32).

År 2014 förväntas underhållsinvesteringarna vara ungefär lika stora som avskrivningarna.

Anteckningen

Skapa en anteckning?