Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q1 2014

 

Omsättning

Wärtsiläs omsättning under januari-mars 2014 ökade med 15% och uppgick till 1.012 miljoner euro (882). Power Plants omsättning uppgick till 190 miljoner euro (202), en minskning med 6%. Ship Powers omsättning ökade med 54% och uppgick till 386 miljoner euro (251). Services omsättning var stabil och uppgick till 435 miljoner euro (434). Vad gäller Services försäljningsmix ökade intäkterna från reservdelar och långfristiga kontrakt. Power Plants stod för 19%, Ship Power för 38% och Services för 43% av den totala omsättningen.

Cirka 65% av Wärtsiläs omsättning under januari-mars 2014 var denominerad i euro, 18% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor.

Omsättning per affärsområde
MEUR 1-3/2014 1-3/2013 Förändring 2013
Power Plants 190 202 -6% 1 459
Ship Power 386 251 54% 1 357
Services 435 434 0% 1 842
Omsättning totalt  1 012 882 15% 4 654
Ship Power -affärsområdets jämförelsesiffror har justerats på grund av sammanslagningen av PowerTech and Ship Power som trädde i kraft 1.1.2014.
Koncernens omsättning inkluderar säkringar på -2 milj. euro för år 2013 och -5 milj. euro för första kvartalet 2013 som inte har allokerats till affärsområdena.

Anteckningen

Skapa en anteckning?