Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q1 2014

Orderingång

Wärtsiläs orderingång för första kvartalet uppgick till 1.142 miljoner euro (1.352), en minskning med 16% jämfört med både motsvarande period året innan och föregående kvartal (1.351 miljoner euro för fjärde kvartalet 2013). Orderingången jämfört med faktureringen för första kvartalet var 1,13 (1,53).

Power Plants orderingång under första kvartalet uppgick till 165 miljoner euro (406), vilket var 59% mindre än under motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade orderingången med 60% (409 miljoner euro under fjärde kvartalet 2013). Orderingången var aktivast i Mellanöstern och Afrika.

Ship Powers orderingång under första kvartalet uppgick till 467 miljoner euro (443), en ökning med 5% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade orderingången med 4% (486 miljoner euro under fjärde kvartalet 2013). Orderingången var aktivast inom handelsfartyg och offshore. Offshorerelaterade order inkluderade leverans av design och integrerade lösningar till fyra nya plattformstödfartyg för Siem Offshore. Inom handelsfartyg fick en av Wärtsiläs licenstillverkare en viktig order på Wärtsiläs nya flerbränsledrivna 2-taktsmotor till ett LNG-tankfartyg för den kinesiska redaren och operatören Zheijiang Huaxiang Shipping Co. Ltd. Wärtsilä kommer att leverera en gasventilenhet till fartyget. Under första kvartalet mottogs order på sex avgasreningssystem till fyra fartyg, och intresset för Wärtsiläs miljölösningar ökar hela tiden. Wärtsilä fick också order på system för hantering av ballastvatten, inklusive en order på efterinstallation av den nya aquarius ready-lösningen på två rorofartyg som ägs av brittiska Condor Ferries. Handelsfartygssegmentet stod för 62% av orderingången under första kvartalet, medan offshoresegmentets andel var 33%. Specialfartygens andel av orderingången var 4%. Övriga beställningar stod för 2% av den totala orderingången.                                              

Orderingången för affärsområdet Services under första kvartalet 2014 var 510 miljoner euro (504), en ökning med 1% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 12% (457 miljoner euro under fjärde kvartalet 2013). Under första kvartalet slöt Wärtsilä ett treårigt serviceavtal med Van Oord, en holländsk muddrings- och offshoreentreprenör. Wärtsilä fick också en order på teknisk design och installation av en ny propeller med fasta blad till ett FPSO-konverteringsprojekt i Australien.

Orderingång per affärsområde
MEUR 1-3/2014 1-3/2013 Förändring 2013
Power Plants 165 406 -59% 1 292
Ship Power 467 443 5% 1 695
Services 510 504 1% 1 885
Orderingång totalt 1 142 1 352  -16% 4 872
Ship Power -affärsområdets jämförelsesiffror har justerats på grund av sammanslagningen av PowerTech and Ship Power som trädde i kraft 1.1.2014.
Orderingång Power Plants
MW 1-3/2014 1-3/2013 Förändring 2013
Olja 161 138 17% 444
Gas 236 622 -62% 1 957
Orderingång totalt  396 760 -48% 2 401

Samföretagens orderingång

Orderingången för det sydkoreanska samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd och för det kinesiska samföretaget Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd uppgick till 25 miljoner euro (25) under rapportperioden januari-mars 2014. Wärtsiläs innehav i dessa bolag är 50%, och vinsterna rapporteras bland intäkterna från intresseföretag och samföretag.

Anteckningen

Skapa en anteckning?