Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q1 2014

Orderstock

Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden uppgick till 4.505 miljoner euro (4.998), en minskning med 10%. Power Plants orderstock minskade med 25% till 1.343 miljoner euro (1.787). Ship Powers orderstock var stabil och uppgick till 2.338 miljoner euro (2.342). Services orderstock var 824 miljoner euro (869), vilket var 5% lägre än vid motsvarande tidpunkt året innan.

Orderstock per affärsområde
MEUR 31.3.2014 31.3.2013 Förändring 31.12.2013
Power Plants 1 343 1 787 -25% 1 367
Ship Power 2 338 2 342 0% 2 308
Services 824 869  -5% 751
Orderstock totalt  4 505 4 998  -10% 4 426
Ship Power -affärsområdets jämförelsesiffror har justerats på grund av sammanslagningen av PowerTech and Ship Power som trädde i kraft 1.1.2014.

Anteckningen

Skapa en anteckning?