Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q1 2014

Rörelseresultat och lönsamhet

Rörelseresultatet för första kvartalet (EBIT) före engångsposter var 90 miljoner euro (70), dvs. 8,9% av omsättningen (8,0). Inklusive engångsposter var rörelseresultatet 84 miljoner euro (69), dvs. 8,3% av omsättningen (7,8). Under första kvartalet redovisade Wärtsilä utgifter av engångskaraktär relaterade till omstruktureringsåtgärder till ett belopp av 6 miljoner euro (1).

De finansiella posterna uppgick till -3 miljoner euro (1). Nettoräntorna var -3 miljoner euro (-3). Vinsten före skatter var 81 miljoner euro (96). Jämförelseperiodens vinst för skatter innehåller försäljningen av Wärtsilä’s aktier i Sato Oyj. Skatterna uppgick till 18 miljoner euro (23), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 23%. Resultatet per aktie var 0,31 euro (0,37) och eget kapital per aktie 8,64 euro (8,13). Avkastningen på investerat kapital (ROI) var 14,2% (16,0). Avkastningen på eget kapital (ROE) var 14,9% (18,5).

Anteckningen

Skapa en anteckning?