Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q1 2014

Koncernchef Björn Rosengren

”I linje med våra förväntningar utvecklades omsättningen under första kvartalet väl, och lönsamheten var 8,9%. Även det operativa kassaflödet utvecklades positivt. Kraftverksmarknaden är fortfarande en utmaning, eftersom kunder fortsätter att skjuta upp investeringsbeslut på grund av den globala ekonomiska osäkerheten och valutafluktuationerna på tillväxtmarknaderna. Aktiviteten på marinmarknaden var emellertid på en sund nivå, och affärsområdet Ship Power presterade bra, vilket delvis kompenserade för de rådande utmaningarna på kraftförsörjningsmarknaden. Flera order bokades på offshorestödfartyg, och orderingången för flerbränslelösningar och gashanteringssystem för handelsfartyg var aktiv. Efterfrågan på service var stabil på våra bägge slutmarknader.

Eftersom marknadsläget är fortfarande volatilt fortsätter vi att fokusera på att förbättra effektiviteten och vår konkurrenskraft. De omstruktureringsåtgärder som offentliggjordes i januari har framskridit planenligt och bidrar till att förbättra effektiviteten. Utifrån dessa åtgärder, den nuvarande orderboken och den stabila servicemarknaden förblir våra utsikter för 2014 oförändrade.”

Anteckningen

Skapa en anteckning?