Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q1 2014

Sund utveckling inom Ship Power och Services kompenserar för utmaningarna på kraftförsörjningsmarknaden

Denna delårsrapport är oreviderad.

Centralt under rapportperioden januari-mars 2014

  • Orderingången minskade med 16% till 1.142 miljoner euro (1.352)
  • Omsättningen ökade med 15% till 1.012 miljoner euro (882)
  • Orderingång jämfört med faktureringen 1,13 (1,53)
  • Rörelseresultatet före engångsposter var 90 miljoner euro, dvs. 8,9% av omsättningen (70 miljoner euro, dvs. 8,0%)
  • Resultat per aktie 0,31 euro (0,37)
  • Kassaflöde från rörelseverksamheten 111 miljoner euro (84)
  • Orderstocken minskade med 10% och uppgick till 4.505 miljoner euro (4.998) i slutet av perioden

Anteckningen

Skapa en anteckning?