Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q1 2014

Nyckeltal

MEUR 1-3/2014 1-3/2013 Förändring 2013
Orderingång 1 142 1 352 -16% 4 872
Orderstock i slutet av perioden 4 505 4 998 -10% 4 426
Omsättning 1 012 882 15% 4 654
Rörelseresultat (EBIT)1 90 70 28% 520
% av omsättningen 8,9 8,0 11,2
Resultat före skatter 2 81 96 507
Resultat/aktie, EUR 2 0,31 0,37 1,98
Rörelseverksamhetens kassaflöde 111 84 578
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 390 668 276
Bruttoinvesteringar 22 25 134
Nettoskuldsättningsgrad 0,22 0,42 0,15
1 EBIT visas utan engångsposter på 6 miljoner euro (1) under rapportperioden.
2 Jämförelsesiffrorna inkluderar försäljningen av Sato Oyj-aktierna.

Anteckningen

Skapa en anteckning?