Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q1 2014

Förändringar i organisationsstrukturen

Sammanslagningen av PowerTech och Ship Powers 4-taktsorganisation till en affärsenhet trädde i kraft 1.1.2014. Syftet med omstruktureringen är att stärka konkurrenskraften ytterligare och betjäna kunderna effektivare tack vare ökad flexibilitet, snabbare beslutsfattande och optimal resursallokering.

Anteckningen

Skapa en anteckning?