Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q1 2014

Omstruktureringsprogram

29.1.2014 offentliggjorde Wärtsilä planer för att omstrukturera sin organisation för att säkerställa den framtida lönsamheten och konkurrenskraften. Effektiviseringsprogrammet som omfattar hela koncernen siktar på årliga kostnadsbesparingar på 60 miljoner euro och väntas resultera i en global personalminskning på ca 1.000 anställda. Effekterna av kostnadsnedskärningarna väntas nu full effekt i slutet av 2014. Engångskostnaderna relaterade till omstruktureringen kommer att vara 50 miljoner euro, varav 11 miljoner euro redovisades 2013 och 6 miljoner euro under rapportperioden januari-mars 2014. Resten redovisas under 2014.

I mars slutförde Wärtsilä samarbetsförhandlingarna med personalens representanter i Finland. Som ett resultat av förhandlingarna har man konstaterat att minskiningsbehovet berör 142 personer med fast anställning. Om man dessutom beaktar den naturliga avgången och pensioneringarna kommer antalet jobb att minska med ca 200 i Finland. Samarbetsförhandlingar pågår i övriga berörda länder för närvarande.

Anteckningen

Skapa en anteckning?