Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q1 2014

Antal anställda

Wärtsilä hade 18.514 (18.674) anställda i slutet av mars 2014. Antalet anställda i genomsnitt under januari-mars 2014 var 18.551 (18.680). Power Plants hade 1.056 (1.019), Ship Power 6.140 (5.939 inklusive PowerTechs personal) och Services 10.875 (10.959) anställda. 

Av Wärtsiläs totala personal fanns 20% (19) i Finland och 35% (36) i övriga Europa. Personalen i Asien stod för 31% (32) av det totala antalet anställda, personalen i Amerika för 10% (9) och personalen i övriga länder för 4% (3).

Anteckningen

Skapa en anteckning?