Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q1 2014

Ansvarsförbindelser
MEUR 1–3/2014 1–3/2013 2013
Fastighetsinteckningar 11 28 26
Företagsinteckningar och övriga ansvarsförbindelser 25 26 25
Totalt 36 54 51
Borgens- och ansvarsförbindelser
för egen del 661 570 665
för intressebolag 8 7
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal
betalas inom ett år 26 22 27
betalas mellan under minst ett år och högst fem år 69 43 78
betalas senare 25 9 26
Totalt 781 652 803

Anteckningen

Skapa en anteckning?