Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q1 2014

Antal anställda
1–3/2014 1–3/2013 2013
I medeltal 18 551 18 680 18 749
I slutet av rapporteringsperioden 18 514 18 674 18 663

Anteckningen

Skapa en anteckning?