Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q1 2014

     

 

Bruttoinvesteringar
MEUR 1–3/2014 1–3/2013 2013
Aktier och förvärv 1 4 5
Immateriella och materiella tillgångar 21 20 129
Totalt 22 25 134

Anteckningen

Skapa en anteckning?