Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q1 2014

Derivatinstrumentens nominella värden
MEUR Totalt varav stängda
Ränteswappar 125
Inflationsskydd 8
Valutaterminer 1 715 486
Totalt 1 848 486

Anteckningen

Skapa en anteckning?