Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q1 2014

Immateriella och materiella anläggningstillgångar
MEUR 1–3/2014 1–3/2013 2013
Immateriella tillgångar
Bokvärde 1.1. 1 235 1 259 1 259
Kursdifferenser 4 -15 -37
Ökning 10 13 53
Avskrivningar och nedskrivningar -13 -15 -58
Minskning och omgrupperingar 11 17
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 1 235 1 253 1 235
Materiella tillgångar
Bokvärde 1.1. 449 470 470
Kursdifferenser 2 -12
Ökning 11 7 76
Avskrivningar och nedskrivningar -16 -17 -66
Minskning och omgrupperingar -4 -11 -20
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 440 451 449

Anteckningen

Skapa en anteckning?