Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q1 2014

Nyckeltal
1–3/2014 1–3/2013 2013
Resultat per aktie (före och efter utspädning), euro 0,31 0,37 1,98
Eget kapital/aktie, euro 8,64 8,13 9,35
Soliditet, % 42,8 39,0 43,9
Nettoskuldsättningsgrad 0,22 0,42 0,15
Avkastning på sysselsatt kapital (ROI), % 14,2 16,0 21,2
Avkastning på eget kapital (ROE), % 14,9 18,5 21,4

Anteckningen

Skapa en anteckning?