Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q1 2014

Omsättning per geografiska områden
MEUR 1–3/2014 1–3/2013 2013
Europa 348 241 1 329
Asien 410 345 1 759
Amerika 163 213 1 068
Övriga 91 84 498
Totalt 1 012 882 4 654

Anteckningen

Skapa en anteckning?