Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q1 2014

Räntebärande nettoskulder
MEUR 1–3/2014 1–3/2013 2013
Långfristiga skulder 539 578 571
Kortfristiga skulder 94 312 94
Lånefordringar -1 -16 -1
Likvida medel -242 -205 -388
Totalt 390 668 276

Anteckningen

Skapa en anteckning?