Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q2 2014

Aktier och aktieägare

Under januari-juni 2014 uppgick handelsvolymen för Wärtsiläaktien på Nasdaq OMX Helsingfors börs till 57.527.156 aktier, vilket motsvarade en omsättning på 2.291 miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på flera alternativa börser, inklusive Chi-X, Turquoise och BATS. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa handelsplatser var 32.843.389 aktier.

Aktierna på Nasdaq OMX Helsingfors Börs
Antal aktier Aktieomsättning
30.6.2014 och röster 1-6/2014
WRT1V 197 241 130 57 527 156
1.1. - 30.6.2014 Högsta Lägsta Medelkurs 1 Sista
Aktiekurs 43,82 33,35 39,81 36,22
1 Enligt handelsvolym vägd medelkurs
30.6.2014 30.6.2013
Marknadsvärde, MEUR 7 144 6 594
Utländska aktieägare,% 54,3 51,9

Anteckningen

Skapa en anteckning?