Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q2 2014

Bruttoinvesteringar

Bruttoinvesteringarna under rapportperioden uppgick till 47 miljoner euro (49). Dessa bestod av investeringar i företagsförvärv och värdepapper till ett belopp av 1 miljoner euro (5) och 46 miljoner euro (44) i immateriella och materiella tillgångar. Avskrivningarna och nedskrivningarna under rapportperioden uppgick till 58 miljoner euro (65).

 År 2014 förväntas underhållsinvesteringarna bli mindre än avskrivningarna.

Anteckningen

Skapa en anteckning?