Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q2 2014

Rörelseresultat och lönsamhet

Rörelseresultatet för andra kvartalet (EBIT) före engångsposter var 122 miljoner euro (111), dvs. 10,8% av omsättningen (9,6). Inklusive engångsposter var rörelseresultatet 113 miljoner euro (110), dvs. 10,0% av omsättningen (9,5). Wärtsilä redovisade engångsposter relaterade till omstruktureringsåtgärder till ett belopp av 10 miljoner euro (1) under andra kvartalet.

Rörelseresultatet (EBIT) före engångsposter för rapportperioden januari-juni 2014 uppgick till 212 miljoner euro (181), dvs. 9,9% av omsättningen (8,9). Inklusive engångsposter var rörelseresultatet 197 miljoner euro (179), dvs. 9,2% av omsättningen (8,8). Engångsposter relaterade till omstruktureringsåtgärder uppgick till 16 miljoner euro (2) under rapportperioden.

De finansiella posterna uppgick till -6 miljoner euro (-4). Nettoräntorna var -4 miljoner euro (-8). Vinsten före skatter var 190 miljoner euro (200). Vinsten före skatter 2013 inkluderar vinsten på försäljningen av Wärtsiläs innehav i Sato Oyj, dvs. 25 miljoner euro. Rapportperiodens skatter var 44 miljoner euro (48), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 23% (24). Resultatet per aktie var 0,73 euro (0,76) och eget kapital per aktie 9,12 euro (8,31). Avkastningen på investerat kapital (ROI) var 21,0% (19,6). Avkastningen på eget kapital (ROE) var 22,2% (21,7). ROI och ROE beräknas nu på 12 månaders rullande basis, medan de tidigare beräknats på annualiserad basis.

Anteckningen

Skapa en anteckning?