Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q2 2014

Koncernchef Björn Rosengren

”Utvecklingen under första hälften av 2014 var positiv. Jag är nöjd med att kunna konstatera att de pågående omstruktureringsåtgärderna redan har förbättrat vårt rörelseresultat. De besparingar som vi uppnått genom dessa åtgärder samt Ship Powers och Services förbättrad prestanda kompenserade för de låga volymerna inom Power Plants och ledde till att lönsamheten ökade till 9,9%.

Beställningarna på marinmarknaden var på en aktiv nivå, och Ship Powers orderingång under andra kvartalet utvecklades positivt, i synnerhet inom offshore och gastankfartyg. Utmaningarna på kraftförsörjningsmarknaden fortsatte dock att påverka affärsområdet Power Plants. Orderingången var fortfarande rätt låg, även om den ökade från den svaga nivån under första kvartalet. Jag är övertygad om att aktiviteten kommer att öka under andra halvåret. För affärsområdet Services var kvartalet aktivt vad gäller nya långsiktiga servicekontrakt med marinkunder. Intresset för avtal är fortfarande störst inom de mer specialiserade fartygssegmenten.

I juli meddelade Wärtsilä och China State Shipbuilding Corporation att de kommer att etablera ett samföretag som tar över hela ansvaret för Wärtsiläs tvåtaktsmotoraffärsområde. Vårt innehav i samföretaget kommer att vara 30%. Affärsområdet Services kommer även i fortsättningen att ha serviceansvaret för Wärtsiläs tvåtaktsmotorer. Partnerskapet kommer att stärka positionen för Wärtsiläs tvåtaktsteknik på marknaden för marinmotorer och skapa en solid grund för framtida investeringar i ledande tvåtaktsteknik och kundstöd. Transaktionen kommer att ha en positiv inverkan på vår fortsatta verksamhet, och därför har vi höjt vår lönsamhetsprognos för 2014 till ca 11,5%. Vi har också justerat förväntningarna för omsättningstillväxten till ca 5%.”

Anteckningen

Skapa en anteckning?