Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q2 2014

Lönsamheten utvecklades väl

Denna delårsrapport är oreviderad.

Centralt under andra kvartalet

 • Orderingången ökade med 9% till 1.163 miljoner euro (1.071)
 • Omsättningen minskade med 2% till 1.132 miljoner euro (1.152)
 • Orderingång jämfört med fakturering 1,03 (0,93)
 • Rörelseresultatet före engångsposter var 122 miljoner euro, dvs. 10,8% av omsättningen (111 miljoner euro, dvs. 9,6%)
 • Resultat per aktie 0,42 euro (0,39)
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 61 miljoner euro (38)

Centralt under rapportperioden januari-juni 2014

 • Orderingången minskade med 5% till 2.305 miljoner euro (2.424)
 • Omsättningen ökade med 5% till 2.144 miljoner euro (2.034)
 • Orderingång jämfört med fakturering 1,07 (1,19)
 • Rörelseresultatet före engångsposter var 212 miljoner euro, dvs. 9,9% av omsättningen (181 miljoner euro, dvs. 8,9%)
 • Resultat per aktie 0,73 (0,76)
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 172 miljoner euro (122)
 • Orderstocken minskade med 4% och uppgick till 4.554 miljoner euro (4.763) i slutet av perioden

Händelser efter rapportperioden

 • Wärtsilä och China State Shipbuilding Corporation meddelade att de kommer att etablera ett samföretag som tar över Wärtsiläs verksamhet för tvåtaktsmotorer. Tvåtaktsmotorverksamheten rapporteras i fortsättningen som avvecklad verksamhet.
 • Wärtsilä och China State Shipbuilding Corporation meddelade att de kommer att etablera ett samföretag för tillverkning av medelvarviga diesel- och flerbränslemotorer med medelstor och stor cylinderdiameter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?