Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q2 2014

Forskning och utveckling, lansering av nya produkter

Den nya supereffektiva designen för Aframax-tankfartyg som lanserades i juni erbjuder praktiska och genomförbara lösningar som uppfyller gällande och framtida lagstiftning om utsläpp. Designen fokuserar på energieffektivitet för att sänka driftskostnaderna och förbättra miljövänligheten. I juni lanserade Wärtsilä också nya FPP Opti Design, ett toppmodernt koncept för propellrar med fasta blad som sänker bränsleförbrukningen med upp till 4 procent och ger en mycket tillförlitlig övergripande prestanda.

I maj fick Wärtsilä ett viktigt erkännande avseende service för tätningssystemen för propelleraxlar, Wärtsilä Airguard och Wärtsilä Oceanguard, av Lloyd’s Register. Detta är en bekräftelse på att tätningssystemen uppfyller den amerikanska miljömyndighetens krav.

Under rapportperioden klarade den första Wärtsilä X72-tvåtaktsmotorn testen för typgodkännande som utfördes av Wärtsiläs licenstillverkare Doosan Engine Co. Ltd i Sydkorea. Därefter testades motorn framgångsrikt på sjön av Dalian Shipbuilding Industry Corporation. Dessutom klarade den första Wärtsilä X62-tvåtaktsmotorn fabrikstesten som ordnades av Hyundai Heavy Industries motor- och maskineridivision i Sydkorea. Detta verifierar att motorn uppfyller konstruktionskriterierna för prestanda och funktion.

Anteckningen

Skapa en anteckning?