Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q2 2014

Omstruktureringsprogram

De omstruktureringsåtgärder som offentliggjordes i januari framskrider planenligt. Det globala effektiviseringsprogrammet inleddes för att omgruppera Wärtsiläs organisation för att säkerställa den framtida lönsamheten och konkurrenskraften. Programmet siktar på årliga kostnadsnedskärningar på 60 miljoner euro och väntas resultera i en global personalminskning på ca 1.000 anställda. Effekterna av kostnadsnedskärningarna väntas bli realiserade helt och hållet fram till slutet av 2014. I slutet av rapportperioden januari-juni 2014 hade inbesparingar på ca 10 miljoner euro realiserats. Engångskostnaderna relaterade till omstruktureringen uppskattas vara 50 miljoner euro, varav 11 miljoner euro redovisades 2013 och 16 miljoner euro för rapportperioden januari-juni 2014. Resten redovisas under andra hälften av 2014.

Anteckningen

Skapa en anteckning?