Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q2 2014

Antal anställda

Wärtsilä hade 18.213 (18.620) anställda i slutet av juni 2014. Antalet anställda i genomsnitt under januari-juni 2014 var 18.408 (18.663). Power Plants hade 1.000 (1.017), Ship Power 6.033 (6.022 inklusive PowerTechs personal) och Services 10.748 (10.829) anställda. 

Av Wärtsiläs totala personal fanns 19% (20) i Finland och 36% (36) i övriga Europa. Asien stod för 31% (31), Nord- och Sydamerika för 10% (9) samt de övriga länderna för 4% (3) av det totala antalet anställda.

Anteckningen

Skapa en anteckning?