Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q2 2014

Strategiska projekt, förvärv, samföretag och utbyggnad av nätverket

I juni avtalade Wärtsilä och Transmashholding att Wärtsilä skulle sälja sitt innehav på 50 procent i samföretaget Wärtsilä TMH Diesel Engine Company LLC till Transmashholding, den andra delägaren. Samföretaget etablerades för tillverkning av moderna universaldieselmotorer till rangerlok samt andra marin- och kraftförsörjningsapplikationer. Avyttringen av samföretaget gör det möjligt för Wärtsilä att fokusera på sina kärnområden, nämligen kompletta livscykelbaserade kraftlösningar för marin- och energimarknaden. Transaktionen har godkänts av myndigheterna och slutfördes i början av juli. Värdet på transaktionen är ca 12 miljoner euro. Transaktionen har inte någon väsentlig inverkan på Wärtsiläs rörelseresultat.

I april invigde Wärtsilä sitt nya testcenter för el & automation i Stord, Norge. Den nya anläggningen är ett av de största testcentren i Europa som fokuserar på el- automationssystem för marin- och offshoreapplikationer. Tack var den nya test- och utbildningsanläggningen kan Wärtsilä utföra komplett testning och verifiering av befintliga och nya el- och automationslösningar.

Byggandet av den nya produktionsanläggningen för Wärtsilä Yuchai Engine Co., Ltd, Wärtsiläs och Yuchai Marine Power Co. Ltd:s 50/50-samföretag, och av Wärtsiläs nya helägda produktionsanläggning i Brasilien framskrider planenligt. Anläggningarna kommer att invigas under tredje kvartalet 2014, och de första leveranserna väntas ske innevarande år.

Anteckningen

Skapa en anteckning?