Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q2 2014

Ansvarsförbindelser
MEUR 1–6/2014 1–6/2013 2013
Fastighetsinteckningar 10 28 26
Företagsinteckningar och övriga ansvarsförbindelser 25 25 25
Totalt 35 53 51
Borgens- och ansvarsförbindelser
för egen del 687 690 665
för intressebolag 8 7
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal
betalas inom ett år 26 19 27
betalas mellan under minst ett år och högst fem år 65 48 78
betalas senare 24 22 26
Totalt 803 786 803

Anteckningen

Skapa en anteckning?