Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q2 2014

Antal anställda
1–6/2014 1–6/2013 2013
I medeltal 18 408 18 663 18 749
I slutet av rapporteringsperioden 18 213 18 620 18 663

Anteckningen

Skapa en anteckning?