Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q2 2014

        

Bruttoinvesteringar
MEUR 1–6/2014 1–6/2013 2013
Aktier och förvärv 1 5 5
Immateriella och materiella tillgångar 46 44 129
Totalt 47 49 134

Anteckningen

Skapa en anteckning?