Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q2 2014

Derivatinstrumentens nominella värden
MEUR Totalt varav stängda
Ränteswappar 125
Inflationsskydd 9
Valutaterminer 1 844 705
Valutaoptioner, köpta 7
Valutaoptioner, utfärdade 15
Totalt 1 999 705

Anteckningen

Skapa en anteckning?