Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q2 2014

Immateriella och materiella anläggningstillgångar
MEUR 1–6/2014 1–6/2013 2013
Immateriella tillgångar
Bokvärde 1.1. 1 235 1 259 1 259
Kursdifferenser 15 -35 -37
Ökning 20 27 53
Avskrivningar och nedskrivningar -26 -30 -58
Minskning och omgrupperingar 10 17
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 1 244 1 231 1 235
Materiella tillgångar
Bokvärde 1.1. 449 470 470
Kursdifferenser 2 -4 -12
Ökning 26 17 76
Avskrivningar och nedskrivningar -32 -34 -66
Minskning och omgrupperingar -6 -12 -20
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 439 437 449

Anteckningen

Skapa en anteckning?