Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q2 2014

Nyckeltal
1–6/2014 1–6/2013 2013
Resultat per aktie (före och efter utspädning), euro 0,73 0,76 1,98
Eget kapital/aktie, euro 9,12 8,31 9,35
Soliditet, % 42,9 39,6 43,9
Nettoskuldsättningsgrad 0,19 0,40 0,15
Avkastning på sysselsatt kapital (ROI), % 21,0 19,6 21,2
Avkastning på eget kapital (ROE), % 22,2 21,7 21,4

Anteckningen

Skapa en anteckning?