Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q2 2014

Omsättning per geografiska områden
MEUR 1–6/2014 1–6/2013 2013
Europa 743 572 1 329
Asien 871 850 1 759
Amerika 312 419 1 068
Övriga 218 193 498
Totalt 2 144 2 034 4 654

Anteckningen

Skapa en anteckning?