Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q2 2014

Händelser efter rapportperioden

Wärtsilä och China State Shipbuilding Corporation (CSSC) har undertecknat ett avtal för att etablera ett samföretag som kommer att ta över Wärtsiläs verksamhet för tvåtaktsmotorer. Avtalet innebär att CSSC kommer att äga 70% av verksamheten och Wärtsilä 30%. Wärtsilä Services kommer även i fortsättningen att ha serviceansvaret för Wärtsiläs tvåtaktsmotorer. Partnerskapet kommer att stärka positionen för Wärtsiläs tvåtaktsteknik på marknaden för marinmotorer och skapa en solid grund för framtida investeringar i ledande tvåtaktsteknik och kundstöd. Transaktionens värde uppgår till cirka 46 miljoner euro. Avtalets finansiella inverkan påverkas av tidpunkten för avtalets slutförande och vissa relaterade mekanismer. Transaktionen kommer att ha en positiv inverkan på Wärtsiläs fortsatta verksamhet. Slutförandet av transaktionen kräver myndighetsgodkännanden, vilka förväntas erhållas under första kvartalet 2015. Tvåtaktsmotorverksamheten rapporteras i fortsättningen som avvecklad verksamhet.

Wärtsilä och China State Shipbuilding Corporation (CSSC) har undertecknat ett samföretagsavtal för tillverkning av medelvarviga diesel- och flerbränslemotorer med medelstor och stor cylinderdiameter. Fabriken för CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co. Ltd kommer att byggas i Lingang, Shanghai och dess första motor väntas vara klar för leverans innan slutet av 2015. Wärtsiläs ägarandel av samföretaget är 49 procent och storleken på Wärtsiläs aktieinvestering är cirka 27 miljoner euro.

Anteckningen

Skapa en anteckning?