Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q3 2014

Aktier och aktieägare

Under januari-september 2014 uppgick handelsvolymen för Wärtsiläaktien på börsen Nasdaq OMX till 103.909.367 aktier, vilket motsvarade en omsättning på 4.100 miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på flera alternativa börser, inklusive Chi-X, Turquoise och BATS. Handelsvolymen på alternativa börser var 42.151.669 aktier.

Aktierna på Nasdaq OMX Helsingfors Börs
Antal aktier Aktieomsättning
30.9.2014 och röster 1-9/2014
WRT1V 197 241 130 103 909 367
1.1. - 30.9.2014 Högsta Lägsta Medelkurs 1 Sista
Aktiekurs 43,82 33,35 39,07 35,43
1 Enligt handelsvolym vägd medelkurs
30.9.2014 30.9.2013
Marknadsvärde, MEUR 6 988 6 584
Utländska aktieägare,% 54,0 52,0

Flaggningsanmälningar

Den 19 september 2014 informerades Wärtsilä om att Fiskars, Investor och deras samföretag Avlis AB ingått ett avtal som resulterar i följande förändringar i ägarandelarna:

Avlis Invest AB köper 15.759.566 aktier eller 7,99% av Wärtsiläs totala aktiekapital och röster av Avlis AB. Avlis Invest ABs samtliga aktier överförs till Invaw Holding AB, Investor AB:s helägda dotterbolag Fiskars köper 9.881.781 aktier eller 5,01% av Wärtsiläs totala aktiekapital och röster av Avlis AB. Fiskars och Investors aktieägaravtal avvecklas och deras samföretag, som ägde 42.948.325 aktier eller 21,77% av Wärtsiläs aktiekapital och röster, kommer att upplösas. Efter transaktionen uppgår Investor AB:s indirekta ägarandel av Wärtsilä till 33.066.544 aktier eller 16,76% av Wärtsiläs totala aktiekapital och röster. Fiskars kommer att äga direkt 9,881,781 aktier eller 5,01% av Wärtsiläs totala aktiekapital och röster.

Den 9 oktober 2014 informerades Wärtsilä om att transaktionen var slutförd. Således har ovan nämnda ändringar i innehaven gjorts och aktieägaravtalet har upphört.

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?