Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q3 2014

Bruttoinvesteringar

Bruttoinvesteringarna för fortsatta verksamheter uppgick till 69 miljoner euro (77) under rapportperioden. Dessa bestod av investeringar i företagsförvärv och värdepapper till ett belopp av 2 miljoner euro (5), och 67 miljoner euro (71) i immateriella och materiella tillgångar. Bruttoinvesteringar i immateriella och materiella tillgångar från avvecklade verksamheter uppgick till 6 miljoner euro (8) under rapporteringsperioden. Avskrivningarna och nedskrivningarna under rapportperioden uppgick till 85 miljoner euro (92).

År 2014 förväntas underhållsinvesteringarna vara mindre än avskrivningarna.

Anteckningen

Skapa en anteckning?