Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q3 2014

Orderstock

Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden uppgick till 4.674 miljoner euro (4.455), en ökning med 5%. Power Plants orderstock var 1.426 miljoner euro (1.459), en minskning med 2%.Ship Powers orderstock var 2.369 miljoner euro (2.155), vilket var 10% högre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Services orderstock ökade med 5% till 879 miljoner euro (840).

 

Orderstock per affärsområde
MEUR 30.9.2014 Justerad
30.9.2013
Förändring Justerad
31.12.2013
Power Plants 1 426 1 459 -2% 1 367
Ship Power1 2 369 2 155 10% 2 193
Services 879 840 5% 751
Orderstock totalt 4 674 4 455 5% 4 311
Avvecklade verksamheter 129 114 13% 114
1 Jämförelsesiffrorna har justerats på grund av sammanslagningen av PowerTech and Ship Power som trädde i kraft 1.1.2014.

Anteckningen

Skapa en anteckning?