Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q3 2014

Rörelseresultat och lönsamhet

Rörelseresultatet för tredje kvartalet (EBIT) före engångsposter var 142 miljoner euro (148), dvs. 12,7% av omsättningen (12,3). Inklusive engångsposter var rörelseresultatet 141 miljoner euro (140), dvs. 12,6% av omsättningen (11,7). Engångsposterna relaterade till omstruktureringsåtgärder uppgick till 1 miljon euro (8) under tredje kvartalet.

Rörelseresultatet (EBIT) före engångsutgifter för rapportperioden januari-september 2014 uppgick till 373 miljoner euro (346), dvs. 11,5% av omsättningen (10,8). Inklusive engångsposter var rörelseresultatet 356 miljoner euro (336), dvs. 11,0% av omsättningen (10,5). Engångsposterna relaterade till omstruktureringsåtgärder uppgick till 17 miljoner euro (10) under rapportperioden.

De finansiella posterna uppgick till -18 miljoner euro (-8). Eurons försvagning resulterade i orealiserade valutakursförluster. Nettoräntorna var -6 miljoner euro (-11). Vinsten före skatter var 338 miljoner euro (353). Vinsten före skatter 2013 inkluderar försäljningen av Wärtsiläs innehav i Sato Oyj. Rapportperiodens skatter var 78 miljoner euro (84), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 23%. Resultatet per aktie var 1,16 euro (1,24) och eget kapital per aktie 9,69 euro (8,79). Avkastningen på investerat kapital (ROI) var 21,8% (21,3). Avkastningen på eget kapital (ROE) var 22,3% (22,8). ROI och ROE beräknas nu på 12 månaders rullande basis, medan de tidigare beräknats på årlig basis.

Anteckningen

Skapa en anteckning?