Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q3 2014

Koncernchef Björn Rosengren

”Tredje kvartalet karakteriserades av den starka utvecklingen i orderingången. På kraftförsörjningsmarknaden börjar kunderna gradvis investera. Den ökande aktivitetsnivån i synnerhet inom mindre order i kombination med beställningar på 132 MW från Mexiko och 112 MW från North Dakota resulterade i en ökning på 47% i Power Plants orderingång. På marinmarknaden bidrog aktiviteten inom LNG- och LPG-tankfartyg till beställningar för gashanteringssystem. Ökningen i Ship Powers orderingång med 24% stärktes ytterligare av den goda aktiviteten på kryssningsfartygsmarknaden. Jag är övertygad om att den positiva trenden för orderingången kommer att fortsätta under nästa kvartal.

Omsättningen och lönsamheten utvecklades enligt våra förväntningar under tredje kvartalet. Jag är särskilt nöjd över att Services omsättning ökade med 9%, eftersom det visar att vårt fokus på tillväxt ger resultat. Lönsamheten steg till 12,7% delvis tack vare det pågående effektiviseringsprogrammet, som resulterade i besparingar på 10 miljoner euro under tredje kvartalet. Lönsamheten har utvecklats väl hittills under 2014 och var 11,5% under perioden januari-september. Följaktligen höjer vi utsikterna för hela årets lönsamhet till 11,5-12,0%.”

Anteckningen

Skapa en anteckning?