Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q3 2014

Orderingången och lönsamheten utvecklades positivt

Denna delårsrapport är oreviderad. Affärsverksamheten inom tvåtaktsmotorer rapporteras som avvecklade verksamheter från och med tredje kvartalet 2014. Därför har jämförelsetalen relaterade till resultaträkningen omräknats. I denna delårsrapport hänvisas endast till fortgående verksamhet.

Centralt under tredje kvartalet

 • Orderingången ökade med 21% till 1.309 miljoner euro (1.086)
 • Omsättningen minskade med 7% till 1.117 miljoner euro (1.199)
 • Orderingång jämfört med faktureringen 1,17 (0,91)
 • Rörelseresultat före engångsposter var 142 miljoner euro, dvs. 12,7% av omsättningen (148 miljoner euro, dvs. 12,3%)
 • Resultat per aktie 0,43 euro (0,48)
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 68 miljoner euro (139)

Centralt under rapportperioden januari-september 2014

 • Orderingången ökade med 2% till 3.562 miljoner euro (3.487)
 • Omsättningen ökade med 1% till 3.230 miljoner euro (3.203)
 • Orderingång jämfört med fakturering 1,10 (1,09)
 • Rörelseresultat före engångsposter var 373 miljoner euro, dvs. 11,5% av omsättningen (346 miljoner euro, dvs. 10,8%)
 • Resultat per aktie 1,16 euro (1,24)
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 240 miljoner euro (261)
 • Orderstocken ökade med 5% och uppgick till 4.674 miljoner euro (4.455) i slutet av perioden

Anteckningen

Skapa en anteckning?