Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q3 2014

Nyckeltal

MEUR 7-9/2014 Justerad
7-9/2013
Förändring 1-9/2014 Justerad
1-9/2013
Förändring Justerad
2013
Orderingång 1 309 1 086 21% 3 562 3 487 2% 4 821
Orderstock i slutet av perioden 4 674 4 455 5% 4 311
Omsättning 1 117 1 199 -7% 3 230 3 203 1% 4 607
Rörelseresultat (EBIT)1 142 148 -4% 373 346 8% 557
% av omsättningen 12,7 12,3 11,5 10,8 12,1
Resultat före skatter 2 129 136 338 353 544
Resultat/aktie, EUR 2 0,43 0,48 1,16 1,24 1,98
Rörelseverksamhetens kassaflöde 68 139 240 261 578
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 277 534 276
Bruttoinvesteringar 75 84 134
Nettoskuldsättningsgrad 0,14 0,31 0,15
1 EBIT visas utan engångsposter. Wärtsilä redovisade engångsposter relaterade till omstruktureringsåtgärder till ett belopp av 1 miljon euro (8) under tredje kvartalet och 17 miljoner euro (10) under rapportperioden januari-september 2014. Under 2013 var engångsposterna 20 milj. euro varav 11 milj. euro relaterade till omstruktureringsåtgärder.
2 Resultat/aktie och resultat före skatter för januari-september 2013 och helåret 2013 inkluderar försäljningen av Sato Oyj-aktierna.

Anteckningen

Skapa en anteckning?