Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q3 2014

Forskning och utveckling, lansering av nya produkter

I september lanserade Wärtsilä sina senaste modeller av stora propellrar med vridbara blad. Fördelarna med det nya propellersystemet omfattar en ökad belastningskapacitet, hög propulsiv verkningsgrad och minskad bränsleförbrukning via den ökade effektiviteten, utmärkt tillförlitlighet och mindre miljöavtryck. Systemet uppfyller de krav som ägare av medelstora och stora fartyg ställer och är särskilt tillämpliga på specialfartyg utrustade med dynamiska positioneringssystem och fartyg med isbeteckning. Wärtsilä har också expanderat sitt utbud av tjänster för konditionsmonitorering av propulsionssystem, vilket gör det möjligt att förlänga serviceintervallen och främja ett optimalt skick hos utrustningen. En ny funktion i det uppgraderade utbudet är dynamisk livscykelprognos som främjar driftssäkerheten och den långsiktiga underhållsplaneringen.

Nya Wärtsilä LNGPac, en uppgraderad version av det framgångsrika bränslehanteringssystemet för LNG, lanserades i augusti och beviljades AIP-certifikat (Approval in Principle) av klassificeringssällskapet DNV GL i september.

Wärtsilä lanserade sin nya innovation Low Loss Hybrid (LLH) i augusti. Wärtsilä LLH utnyttjar olika kraftkällor i kombination med energilagringsutrustning för att driva kraftverksenheter så nära deras optimala prestanda som möjligt. Förutom bränslebesparingar på upp till 15 procent, beroende på motortyp och konfiguration samt driftsprofil garanterar LLH betydligt lägre avgasutsläpp.

FoU-programmet HERCULES för utveckling av teknologier för stora motororer startades 2004 som ett gemensamt projekt mellan de två stora europeiska motortillverkarna Wärtsilä och MAN Diesel & Turbo. Nu får projektet en fortsättning med nya HERCULES-2 om det godkänns av Horisont 2020 – EU:s ramprogram för forskning och innovation. Projektet HERCULES-2 siktar på att utveckla en bränsleflexibel marinmotor som anpassar sig optimalt till sin driftsmiljö.

Anteckningen

Skapa en anteckning?