Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q3 2014

Omstruktureringsprogram

Det globala effektiviseringsprogrammet som inleddes i januari framskrider planenligt. Syftet med omstruktureringsåtgärderna är att omgruppera Wärtsiläs organisation för att säkerställa den framtida lönsamheten och konkurrenskraften. Programmet siktar på årliga kostnadsnedskärningar på 60 miljoner euro och väntas resultera i en global personalminskning på ca 1.000 anställda. Omstruktureringsåtgärderna kommer att vara slutförda före utgången av 2014, och de når sin fulla effekt under 2015. I slutet av rapportperioden januari-september 2014 hade ca 20 miljoner euro av besparingarna realiserats. Engångskostnaderna relaterade till omstruktureringen uppskattas vara 50 miljoner euro, varav 11 miljoner euro redovisades 2013 och 17 miljoner euro för rapportperioden januari-september 2014. Resten av kostnaderna kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2014.

Anteckningen

Skapa en anteckning?