Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q3 2014

Antal anställda

Wärtsilä hade 17.817 (18.421) anställda i slutet av september 2014. Antalet anställda i genomsnitt under januari-september 2014 var 17.960 (18.322). Power Plants hade 990 (1.041), Ship Power 5.651 (5.716 inklusive PowerTechs personal) och Services 10.742 (10.901) anställda. Antalet anställda i avvecklade verksamheter var 326 i slutet av rapporteringsperioden.

Av Wärtsiläs totala personal fanns 19% (20) i Finland och 35% (36) i övriga Europa. Personalen i Asien stod för 31% (31) av de anställda, personalen i Nord- och Sydamerika för 10% (10) och personalen i övriga världen för 4% (3).

Anteckningen

Skapa en anteckning?