Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q3 2014

Strategiska projekt, förvärv, samföretag och utbyggnad av nätverket

Wärtsilä Yuchai Engine Co., Ltd, 50/50-samföretaget mellan Wärtsilä och Yuchai Marine Power Co., Ltd., invigde sin nya fabrik i Zhuhai i Kina i september. Det nya fabriksområdet har en total yta på 266,700 kvadratmeter och fabriken kommer att fokusera på montering och testning av medelvarviga Wärtsilä 20, Wärtsilä 26 och Wärtsilä 32 motorer. Fabriken väntas vara i full drift före slutet av 2016. Invigningen av Wärtsiläs nya helägda tillverkningsfacilitet i Brasilien väntas ske under fjärde kvartalet 2014.

I juli slöt Wärtsilä och China State Shipbuilding Corporation (CSSC) ett avtal om etablering av ett samföretag för tillverkning av diesel- och flerbränslemotorer med medelstor till stor cylinderdiameter. Wärtsiläs innehav i samföretaget kommer att vara 49%. Värdet på Wärtsiläs kapitalinvestering är ca 12 miljoner euro. CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co. Ltd:s fabrik kommer att byggas i Lingang, Shanghai, och väntas leverera sin första motor i slutet av 2015. Samföretaget fokuserar på de växande offshore- och LNG-marknaderna samt på marknaden för hjälpmotorer till mycket stora containerfartyg.

Avyttringen av Wärtsiläs andel på 50% i samföretaget Wärtsilä TMH Diesel Engine Company LLC till den andra ägaren Transmashholding slutfördes i juli. Samföretaget etablerades för tillverkning av moderna universaldieselmotorer till rangerlok samt andra marin- och kraftförsörjningsapplikationer. Värdet på affären är ca 12 miljoner euro. Transaktionen har inte en betydande inverkan på Wärtsiläs rörelseresultat.

Avvecklade verksamheter

Wärtsilä rapporterar tvåtaktsverksamheten som avvecklade verksamheter till följd av tvåtaktsverksamhetens omorganisering.

I juli ingick Wärtsilä och China State Shipbuilding Corporation (CSSC) ett avtal om att etablera ett samföretag som ska ta över Wärtsiläs tvåtaktsmotorer. När transaktionen slutförts kommer CSSC att äga 70% av företaget och Wärtsilä 30%. Wärtsilä Services kommer fortfarande att ansvara för servicen av Wärtsiläs tvåtaktsmotorverksamhet. Värdet på transaktionen är ca 46 miljoner euro. Transaktionen ska godkännas av myndigheterna, vilket väntas ske under första kvartalet 2015. I augusti avyttrade Wärtsilä sina aktier i Qingdao Qiyao Wärtsilä MHI Linshan Marine Diesel Co. Ltd. Samföretaget etablerades för tillverkning av stora, lågvarviga marindieselmotorer. Wärtsiläs aktier i samföretaget överläts till majoritetsägaren Qingdao Qiyao Linshan Power Development Co Ltd, ett företag som i sin helhet ägs av China Shipbuilding Industry Corporation. Värdet på köpeskillingen är inte betydande.

Den finansiella inverkan av tvåtaktsverksamhetens omorganisering beror på tidpunkten för slutförandet av transaktionerna och på vissa relaterade omständigheter. Inverkan på Wärtsiläs fortsatta verksamhet är positiv. Vidare finansiell information finns i tabellen om avvecklade verksamheter i det förkortade delårsbokslutet.

Anteckningen

Skapa en anteckning?