Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q3 2014

Ansvarsförbindelser
MEUR 1–9/2014 1–9/2013 2013
Fastighetsinteckningar 10 28 26
Företagsinteckningar och övriga ansvarsförbindelser 25 24 25
Totalt 35 51 51
Borgens- och ansvarsförbindelser
för egen del 718 665 665
för intressebolag 8 7
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal
betalas inom ett år 23 24 27
betalas mellan under minst ett år och högst fem år 57 64 78
betalas senare 24 28 26
Totalt 822 788 803
Siffrorna i tabellen innehåller både fortsatta och avvecklade verksamheter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?