Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q3 2014

Antal anställda
Justerad Justerad
1–9/2014 1–9/2013 2013
I medeltal 17 960 18 322 18 339
I slutet av rapporteringsperioden 17 817 18 421 18 315
Antal anställda i slutet av rapporteringsperioden för avvecklade verksamheter var 326.
Siffrorna i tabellen innehåller fortsatta verksamheter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?