Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q3 2014

Bruttoinvesteringar
MEUR 1–9/2014 1–9/2013 2013
Aktier och förvärv 2 5 5
Immateriella och materiella tillgångar 73 79 129
Totalt 75 84 134
Bruttoinvesteringar i immateriella och materiella tillgångar från avvecklade verksamheter under rapporteringsperioden uppgick till 6 miljoner euro (8). I räkenskapsperioden 2013 var bruttoinvesteringar i immateriella och materiella tillgångar från avvecklade verksamheter 13 miljoner euro.
Siffrorna i tabellen innehåller både fortsatta och avvecklade verksamheter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?